Model de email către MAE și AEP pentru solicitarea de secții de vot la alegerile prezidențiale

Către: ministru@mae.ro , registratura@roaep.ro

Stimate doamne, stimați domni,

Subsemnatul [nume, prenume] cu reședința în [țară, oraș, adresă completă], cetățean român legitimat cu [act de identitate, seria, numărul] îmi exprim prin prezenta cerere dorința de a vota la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019 în [orașul cel mai apropiat, țara].

Menționez că la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019 [am votat / am intenționat să votez] în [orașul, țara]. [Am reușit să votez după un timp de așteptare de [scrieți un număr de ore] / nu am reușit să votez din cauza capacității reduse a secției de votare].

Consider că secția de votare din [orașul cel mai apropiat, țara] ar trebui să aibă o capacitate calculată pentru un număr de [sugerați un număr] alegători.

Vă rog respectuos, în temeiul legii 544/2001 să mă informați asupra următoarelor aspecte

1.) Care sunt planurile dumneavoastră pentru organizarea unei secții de vot în (orașul cel mai apropiat, țara)?

2.) Dacă secția va fi organizată în localitatea de mai sus: pentru ce număr de alegători este calculată secția și pe ce baze a fost estimat acel număr?

3.) Dacă secția nu va fi organizată în localitatea de mai sus : în ce localitate pot vota alternativ, ce capacitate estimați că va avea secția din acea localitate și pe ce baze ați făcut estimarea?

4.) Unde se pot adresa persoanele care doresc să fie membri în biroul Electoral al secției din… și unde se pot adresa persoanele care doresc să continue, ca voluntari, la bună organizare a votului?

5.) Îmi puteți confirma că voi fi invitat de autoritățile române competente (ambasadă, consulat) la discuțiile ce vor avea loc legat de organizarea secțiilor de votare pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2019?

Cu stimă,

Semnătură